Leopardul

leopardul

Trăieşte în Africa şi Asia, fiind întâlnit în pădurile ecuatoriale, unde se caţără şi-şi pândeşte prada din copac. Mai vieţuieşte în deşert, printre stânci, cu vegetaţie ţepoasă şi rară, până pe înălţimile răcoroase ale Himalayei (chiar la 4500 m înălţime). Are desenul blănii pătat şi remarcăm faptul că pantera neagră nu este altceva decât o deviaţie de culoare a leopardului. Culoarea blănii e cenuşiu-gălbuie, pe acest fond fiind evidente rozete din câte 2-4 pete de culoare negricioasă.

Continuă lectura

Reclame